Frelsesarmeens behandlingssenter Stavanger (FAB) er et tilbud til kvinner og menn over 18 år som har en alvorlig rusmiddelavhengighet, lettere til moderate psykiske lidelser og moderat til høyt funksjonsnivå.

 

Vi har disse avdelingene

Behandlingsavdelingen
11 døgnplasser

Langtidsbehandling med behandlingselementer som miljøterapi, arbeidstrening, individualterapi, gruppeterapi, undervisning og fysisk aktivitet.

Les mer 

Stabiliseringsavdelingen
8 døgnplasser

Et korttidsopphold i inntil 8 uker for pasientersom har behov for skjerming, stabilisering og utredning i en kortere periode.

Les mer ›

Dagbehandling / Ambulant
6 dagplasser

Tilbud til pasienter som har pasientrettigheter innen TSB, men som ikke har behov for døgnopphold. Gjerne kombinert med andre tiltak.

Les mer › 

 
 

Innsøking til FAB sjher via en vurderingsenhet for pasienter som er gitt rett til behandling innen Tverrfaglig spesialisertrusbehandling (TSB). Innleggelser skjer etter Lov om spesialisthelsetjenester §3-2 og etter straffegjennomføringsloven §12.