Fagsjef


SCROLL DOWN

Fagsjef


FAGSJEF

100% fast stilling, DAGTID

Arbeidsoppgaver:

• Faglig ansvarlig for behandlingstilbudet som gis ved institusjonen, inkl. kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling.

• Ansvar for faglig utvikling ved institusjonen.

• Veiledende rolle i faglige beslutninger.

• Ansvar for at institusjonen følger gjeldene lover og retningslinjer.

• Veiledningsansvar for psykologene.

• Behandlingsansvar for pasienter dersom ønskelig.

• Samarbeide med enheter innen TSB, spesialisthelsetjenesten for øvrig og med helseforetak.

Kompetanse, kvalifikasjon og erfaring:

• Psykiater, psykologspesialist eller psykolog

• Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern og/eller rusbehandling.

• Personlig egnethet og evne til tverrfaglig

Vi søker en person:

• Som er interessert i fagfeltet, faglig oppdatert og som ønsker å bidra til å utforme behandlingstilbudet

• Med gode mellommenneskelige egenskaper og gode kommunikasjonsevner.

• Som er selvstendig og ansvarsbevisst.

Vi tilbyr:

• Gode lønnsbetingelser

• Mulighet for forskning

• Tilrettelegging for kurs/videreutdanning

• Tilrettelegging for spesialistutdanning for psykologer

• Et tverrfaglig miljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver

• Fagutvikling i traumebasert omsorg

• Mulighet for noe fleksibel arbeidstid

• Kantineordning

• Pensjonsording

Spørsmål:

Spørsmål kan rettes til daglig leder Hilde Wikheim, tlf. 51 82 87 23/00 eller fagsjef Elzbieta Stefanoff, tlf. 51 82 87 34. For mer informasjon om behandlingssenteret, se www.fa-fab.no

 

SØK NÅ

Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: 31. mai 2019

Søknad til:
Frelsesarmeens behandlingsenter
Auglendsdalen 64
4017 Stavanger

Epost:
hilde.wikheim@frelsesarmeen.no

Psykologspesialist / psykolog


Psykologspesialist / psykolog


Psykologspesialist / psykolog

100% fast stilling, dagtid

Arbeidsoppgaver bl.a.:

• Utredning, diagnostisering og behandling ved samtidig rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse(døgnbehandling)

• Bidra til gode, individuelle behandlingsforløp over tid, ut fra pasientens behov

• Tverrfaglig samarbeid både internt og med eksterne instanser

• Individual- og gruppeterapi

• Veiledningsoppgaver

• Deltakelse i institusjonens faglige utviklingsarbeid

• Bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:

• Psykologspesialist eller psykolog

• Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern og/eller rusbehandling

• Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid vektlegges

• Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi søker en person:

• Som er interessert i fagfeltet, faglig oppdatert og som ønsker å bidra til å utforme behandlingstilbudet

• Med gode mellommenneskelige egenskaper og gode kommunikasjonsevner.

• Som er selvstendig og ansvarsbevisst.

Vi tilbyr:

• Lønn etter avtale

• Tilrettelegging for kurs/videreutdanning

• Tilrettelegging for spesialistutdanning for psykologer

• Et tverrfaglig miljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver

• Fagutvikling i traumebasert omsorg

• Mulighet for noe fleksibel arbeidstid

• Kantineordning

• Pensjonsording

Spørsmål:

Spørsmål kan rettes til daglig leder Hilde Wikheim, tlf. 51 82 87 23/00 eller fagsjef Elzbieta Stefanoff, tlf. 51 82 87 34. For mer informasjon om behandlingssenteret, se www.fa-fab.no

 

SØK NÅ

Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: 31. mai 2019

Søknad til:
Frelsesarmeens behandlingsenter
Auglendsdalen 64
4017 Stavanger

Epost:
hilde.wikheim@frelsesarmeen.no