Psykologspesialist / psykolog


SCROLL DOWN

Psykologspesialist / psykolog


Psykologspesialist / psykolog

100% fast stilling, dagtid

Arbeidsoppgaver bl.a.:

• Utredning, diagnostisering og behandling ved samtidig rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse(døgnbehandling)

• Bidra til gode, individuelle behandlingsforløp over tid, ut fra pasientens behov

• Tverrfaglig samarbeid både internt og med eksterne instanser

• Individual- og gruppeterapi

• Veiledningsoppgaver

• Deltakelse i institusjonens faglige utviklingsarbeid

• Bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:

• Psykologspesialist eller psykolog

• Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern og/eller rusbehandling

• Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid vektlegges

• Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi søker en person:

• Som er interessert i fagfeltet, faglig oppdatert og som ønsker å bidra til å utforme behandlingstilbudet

• Med gode mellommenneskelige egenskaper og gode kommunikasjonsevner.

• Som er selvstendig og ansvarsbevisst.

Vi tilbyr:

• Lønn etter avtale

• Tilrettelegging for kurs/videreutdanning

• Tilrettelegging for spesialistutdanning for psykologer

• Et tverrfaglig miljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver

• Fagutvikling i traumebasert omsorg

• Mulighet for noe fleksibel arbeidstid

• Kantineordning

• Pensjonsording

Spørsmål:

Spørsmål kan rettes til daglig leder Hilde Wikheim, tlf. 51 82 87 23/00 eller fagsjef Elzbieta Stefanoff, tlf. 51 82 87 34. For mer informasjon om behandlingssenteret, se www.fa-fab.no

 

SØK NÅ

Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: Løpende, innen 20. august 2019

Sendes til:
Frelsesarmeens behandlingsenter
Auglendsdalen 64
4017 Stavanger

Epost:
hilde.wikheim@frelsesarmeen.no

Miljøterapaut


Miljøterapaut


Miljøterapaut

100% fast, turnus dag / kveld / 3. hver helg

Arbeidsoppgaver bl.a.:

• Primærkontaktansvar

• Kartlegging av pasientens funksjonsnivå

• Utforming av tiltaksplaner og IP

• Systematisk miljøterapeutisk arbeid

• Tett samarbeid med innsøkende instans, og øvrig spesialisthelsetjeneste

• Samarbeid med NAV og kommunale tjenester

• Deltakelse i internt utviklingsarbeid og planlegging

• Noe undervisning for pasientene

• Temagrupper

• Ta del i daglige aktiviteter, eks fysisk aktivitet, friluftsliv.

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:

• 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning

• Førerkort klasse B

• Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid vektlegges

• Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi søker en person:

• Med gode mellommenneskelige egenskaper og gode kommunikasjonsevner.

• Som er selvstendig, initiativrik, ansvarsbevisst og liker en hektisk hverdag.
Den som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn.

Vi tilbyr:

• Et tverrfaglig miljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver

• Lønn iht Frelsesarmeens lønnsdirektiv

• Pensjonsordning

Spørsmål:

Spørsmål kan rettes til daglig leder Hilde Wikheim, tlf. 51 82 87 23/00 eller avdelingsleder Jostein Jonasmo tlf 51 82 87 21/33.

 

SØK NÅ

Tiltredelse: 1. september 2019
Søknadsfrist: 15. august 2019

Sendes til:
Frelsesarmeens behandlingssenter Stavanger
Auglendsdalen 64
4017 Stavanger

E-post:
hilde.wikheim@frelsesarmeen.no

Psykiatrisk sykepleier


Psykiatrisk sykepleier


Psykiatrisk sykepleier

100% fast, mulig 1 kveld/uke

Arbeidsoppgaver bl.a.:

• Kartlegging av pasientens psykiske helse

• Jobbe i team sammen med avdelingssykepleiere

• Delta i internt tverrfaglig samarbeid

• Behandleroppgaver/individuelle samtaler

• Gruppeterapi/gruppesamtaler

• Noe administrativt arbeid; kvalitetsregister rus

• Tett samarbeid med innsøkende instans, og øvrig spesialisthelsetjeneste

• Samarbeid med NAV og kommunale tjenester

• Deltakelse i internt utviklingsarbeid og planlegging

• Delta i bakvaktsordningen ved behov

• Undervisning for personal og pasientene

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:

• Godkjent sykepleier med videreutdanning i psykiatri

• Førerkort klasse B

• Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid vektlegges

• Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi søker en person:

• Med gode mellommenneskelige egenskaper og gode kommunikasjonsevner.

• Som er selvstendig, initiativrik, ansvarsbevisst og liker en hektisk hverdag.

Den som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn.

Vi tilbyr:

• Et tverrfaglig miljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver

• Lønn iht Frelsesarmeens lønnsdirektiv

• Pensjonsordning

Spørsmål:

Spørsmål kan rettes til daglig leder Hilde Wikheim, tlf. 51 82 87 23/00.

 

SØK NÅ

Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: 20. august 2019

Sendes til:
Frelsesarmeens behandlingssenter
Auglendsdalen 64
4017 Stavanger

Epost:
hilde.wikheim@frelsesarmeen.no