behandlingssenteret_0002.jpg
behandlingssenteret_0002.jpg

Frelsesarmeens behandlingssenter


Behandlingsavdeling
51 82 87 00

Stabiliseringsavdeling
51 82 87 10 / 47

Dagavdeling / Ambulante tjenester
51 82 87 30 / 489 55 915

SCROLL DOWN

Frelsesarmeens behandlingssenter


Behandlingsavdeling
51 82 87 00

Stabiliseringsavdeling
51 82 87 10 / 47

Dagavdeling / Ambulante tjenester
51 82 87 30 / 489 55 915

rusbehandling

Frelsesarmeens behandlingssenter i Stavanger (FAB) er et tilbud til kvinner og menn over 18 år med en alvorlig rusmiddelavhengighet og lettere til moderate psykiske lidelser. Tilbudene ved Behandlingssenteret er tilpasset pasienter med et moderat til høyt funksjonsnivå. Tilbudet er frivillig, og forutsetter et ønske om endring og rusfrihet.
Målsetting med oppholdet er å utvikle pasientenes ferdigheter slik at de blir i stand til å ta selvstendige og ansvarlige valg for eget rusfritt liv. Det forventes at den enkelte deltar aktivt i egen behandling.

 

Behandlingsavdelingen

Landtidsbehandlings med behandlingselementer som miljøterapi, arbeidstrening, individualterapi, gruppeterapi, undervisning og fysisk aktivitet.

stabiliseringsavdelingen

Et kortidsopphold for pasienter som har behov for skjerming, stabiliseringog utredning i en kortere periode.

dagavdelingen/Ambulant

Tilbud til pasienter som har pasientrettigheter innen TSB, men som ikke har behov for døgnopphold.

 

Innsøking til FAB skjer via en vurderingsenhet for pasienter som er gitt rett til behandling innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Innleggelser skjer etter Lov om spesialhelsetjenster §3-2 og etter straffegjennomføringsloven §12.