Psykologspesialist / Psykolog

Informasjon om stillingen:

Stillingen er 100% fast, dagtid.

Arbeidsoppgaver bl.a.:

• Utredning, diagnostisering og behandling ved samtidig rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse

(døgnbehandling)

• Tverrfaglig samarbeid både internt og med eksterne instanser

• Individual- og gruppeterapi

• veiledningsoppgaver

• deltakelse i institusjonens faglige utviklingsarbeid

• bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling