Dagbehandling er et tilbud til pasienter som ikke er i behov av døgninnleggelse, men som har behov for mer enn polikliniske samtaler. Pasienten må ha egen bolig, ha ruskonsulent i kommunen og ha individuell plan (IP) . Det stilles større krav til pasientene i dagbehandling enn i døgnbehandling, og det forventes at de er i stand til å møte til avtale og følge strukturen ved dagbehandlingen. Og at de er motiverte for å mestre et stabilt, rusfritt liv i egen bolig. Varighet er i utgangspunktet inntil 6 måneder, men mulighet for individuelle vurderinger i forhold til den enkeltes plan og behov.


Målgruppen vår er brukere som:
- er overført fra døgnbehandling ved FAB eller annen behandlingsinstitusjon
- gjennomført behandling ved andre tiltak, og som skal etablere seg i Stavangerområdet, og trenger en trygg base i en etableringsfase.
-  har bolig, og er i behov av mer behandling enn poliklinisk tilbud, men mindre behov enn døgninnleggelse tilsier


Dagbehandling tilbys inntil 5 dager i uken, fra kl. 09.00 – 14.00. Det er utarbeidet fast ukeplan. For at pasientene skal ha utbytte av behandlingen tilbys det primært ikke mindre enn 3 dager/uke i starten, men at det kan gradvis trappes ned samtidig med at andre eksterne tilbud økes.
Pasientene får en egen kontaktperson i perioden ved dagbehandling, og det blir utarbeidet tiltaksplan for å jobbe systematisk med pasientens endringsprosesser og mål. Vi deltar ansvarsgrupper i perioden ved dagavdelingen.

Øvrig behandlingsinnhold er blant annet fokus på rusfri mestring, motivasjon, endring, menneskelige verdier, mindfulness, aktiv trening av kriseplan, samtale/temagruppe, undervisning, individuell oppfølging, veiledet egeninnsats, vedlikehold/etablering av rusfritt nettverk, veiledet fysisk aktivitet, turer/kulturelt, mat og helse, nettverk, barn- og pårørendefokus. Det er tilgang til treningsrom, musikkrom og data.

Vi har tett samarbeid med Friskt Alternativ. I tillegg til fagutdannet personell har avdelingen også erfaringskonsulenter.

 

Kontaktinfo

 

Dagbehandling tlf

51 82 87 30 / 489 55 915

 

Faglig ansvarlig for avdelingen:

Lisbeth Bratland Sola tlf. 51 82 87 26